Winkelwagen

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

Privacyverklaring

Wel zo prettig

Privacyverklaring Yarinde B.V.

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Yarinde B.V. (Yarinde). In deze verklaring verschaft Yarinde informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening en websites van Yarinde. Persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt om overeenkomsten met betrokkenen te kunnen uitvoeren.

Yarinde gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Door nieuwe technologische ontwikkelingen in een steeds meer digitale wereld worden steeds scherpere eisen gesteld aan de bescherming van gegevens en privacy. Yarinde is zich hiervan bewust en zorgt ervoor dat de privacy gewaarborgd blijft. Wij doen dit onder andere door maatregelen te treffen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd 9 januari 2023. Bij wijzigingen wordt de nieuwe privacyverklaring op deze pagina gepubliceerd.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Yarinde verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, producten en het bezoeken van onze website.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Yarinde verstrekken als één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom om geen gegevens aan ons te verstrekken zolang dat nog niet is gebeurd.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende aanbieder te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Yarinde B.V., gevestigd te (6888NJ) Uddel aan de Meervelderweg 95 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71295828, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?
Yarinde verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u zelf aan Yarinde verstrekt. U verstrekt de persoonsgegevens bij het aanmaken van een account, bij het plaatsen van een bestelling en bij het gebruiken van onze website. Persoonsgegevens worden ook verwerkt om te voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen en voor marketing- en communicatieactiviteiten.

U bent nooit verplicht om persoonsgegevens aan Yarinde te verstrekken. Maar als bepaalde persoonsgegevens niet aan ons worden verstrekt, dan kunt u niet optimaal gebruikmaken van onze diensten. Hieronder kunt u lezen welke persoonsgegevens Yarinde van u verwerkt.

Bestelling plaatsen
Wanneer u bij Yarinde een bestelling plaatst, dan verwerkt Yarinde de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Afleveradres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land);
 • Bankrekeningnummer en financiële gegevens.


Yarinde verwerkt deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens zijn nodig om u als klant te administreren en producten bij u af te leveren. Daarnaast verwerken wij het opgegeven bankrekeningnummer en de financiële gegevens om de kosten voor de bestelling in rekening te brengen.

Afhalen bestellingen
Bij Yarinde is het mogelijk om uw bestellingen af te halen. Momenteel heeft Yarinde 2 afhaallocaties. Bij het maken van een online afhaalafspraak verwerkt Yarinde de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, plaats);
 • Telefoonnummer.


Yarinde verwerkt bovenstaande gegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens zijn nodig om u als klant te administreren en de producten die u heeft besteld aan u af te geven op de afgesproken plek op het afgesproken tijdstip.

Surf- en klikgedrag op de website
Yarinde analyseert gebruiksstatistieken. Het doel hiervan is om de systemen, waaronder de beveiliging, te optimaliseren. Aan de hand van deze gegevens kan Yarinde haar diensten op de behoefte van bezoekers afstemmen. De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd verwerkt. Wij verzamelen onder andere de volgende gegevens:

 • IP-adres;
 • Surf- en klikgedrag;
 • Cookies;
 • Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina’s;


Gegevens contactformulier:
Naam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Ordernummer;
Inhoud bericht.

Gegevens klanten-/service formulier:
Naam;
E-mailadres;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
Bestelgegevens:
Naam artikel;
Ordernummer;

Inhoud bericht
De gegevens in het contactformulier en het klacht-/serviceformulier worden gebruikt om u te kunnen identificeren en om contact op te kunnen nemen.

Nieuwsbrief / Magazines
Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven verwerkt Yarinde uw naam en e-mailadres om u een nieuwsbrief of magazine toe te kunnen sturen. Deze nieuwsbrief of magazine wordt toegezonden als u daar prijs op stelt. In elke e-mail kunt u aangeven dat u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. De toestemming kunt u op elk moment intrekken.

Op welke grond Yarinde uw persoonsgegevens?
Yarinde verwerkt uw persoonsgegevens alleen op de volgende gronden (zoals omschreven in artikel 6 van de AVG):

 • Een wettelijke verplichting;
 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • De verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • Een gerechtvaardigd belang.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Yarinde bewaart de persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de genoemde gronden dan wel op grond van wet- en regelgeving is toegestaan. Hoe beveiligen wij uw gegevens? Yarinde hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Yarinde gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Yarinde in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over adequate beveiligingsmaatregelen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Yarinde deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en alleen op de hiervoor genoemde gronden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van bepaalde technische werkzaamheden, de verzending van bestellingen en het verzenden van e-mails namens Yarinde. Daarnaast kan Yarinde persoonsgegevens verstrekken aan toezichthouders of andere met openbaar gezag beklede instanties, voor zover dat wettelijk verplicht is. Met de derde partij die namens en in opdracht van Yarinde uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij ook gehouden is tot naleving van de AVG.

Yarinde zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve als die derde partij passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens biedt. Yarinde geeft persoonsgegevens door aan: MailChimp, Google, Trusted Shops, betaalproviders en transporteurs. Yarinde zal uw persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen of leasen aan derden. Ook maakt Yarinde geen gebruik van profiling of automatische besluitvorming.

Cookies
Op onze websites maken wij gebruik van (functionele, analytische en tracking) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, zoals uw computer, tablet of telefoon. In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kunt u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken.

Yarinde maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van individuele bezoekers te achterhalen. Uitsluitend als u daarvoor toestemming geeft, plaatst Yarinde niet-essentiële cookies op uw computer. Deze cookies kunnen gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt en in het kader van het tonen van gepersonaliseerde advertenties en remarketing. Voor de cookies die derden plaatsen voor advertentiedoeleinden, verwijzen wij u graag naar de privacyverklaringen op de websites van deze partijen. Omdat dergelijke verklaringen regelmatig wijzigen, raden wij u aan deze privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen.

Google /Google Analytics
Yarinde maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen wordt uitsluitend geanonimiseerd verwerkt. Het is mogelijk dat de gegevens die worden verwerkt worden overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die mogelijk in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Privacy statement Google of het aanvullende beleid.

Facebook Pixel
Via onze website kunnen cookies geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor remarketing campagnes. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Facebook niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebook-diensten. Er worden uitsluitend cookies geplaatst voor marketingdoeleinden als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Pinterest
Via onze website kunnen cookies geplaatst worden door Pinterest. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor remarketingcampagnes. Yarinde heeft Pinterest niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Pinterest-diensten. Er worden uitsluitend cookies geplaatst voor marketingdoeleinden als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

LinkedIn Insight
Via onze website kunnen cookies geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf LinkedIn. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor remarketingcampagnes. Yarinde heeft LinkedIn niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere LinkedIn diensten. Er worden uitsluitend cookies geplaatst voor marketingdoeleinden als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Hotjar
Yarinde maakt op de website mogelijk gebruik van de diensten van Hotjar. Deze service geeft ons inzicht in de manier waarop gebruikers over onze website navigeren. Ze zorgen dus voor een analyse en feedback van de website op basis van het bezoek van de website bezoekers. Op deze manier is het mogelijk om de website aan te passen naar de wens van de bezoekers.

Doorgifte buiten de EU
Als Yarinde besluit om uw persoonsgegevens door te geven aan instanties buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal Yarinde passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Rechten van betrokkenen
U mag ons altijd verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden. Ook kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als deze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, of als deze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U ontvangt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Yarinde aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke administratieplicht in het kader van de wet- en regelgeving omtrent belastingen. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens:

Yarinde B.V.

hallo@yarinde.nl

Blijf op de hoogte met tips en weetjes over borderplannen en tuinplanten.